Kategoria: Do Ducha Świętego
 fis                                cis
Ref.: Duchu Święty, Boże, przyjdź,
     fis                     E
przyjdź, Duchu Światło, 
  A                       E           cis                  fis
Duchu Ogniu, przyjdź, przyjdź i rozpal nas!
 
        fis        cis     fis       cis                    fis
1. Przyjdź, Duchu Ojca, bądź naszym światłem,
   E                  A       cis               fis
Niech promienieje Twej chwały blask!
 
2. O, Świadku prawdziwy, umocnij nas,
Chcemy rozgłaszać: Zmartwychwstał Pan!
 
3. Przyjdź, Źródło Niebieskie, przyjdź, Zdroju Życia,
Bądź nam uzdrowieniem, moc sercom daj!
 
4. O, Duchu radości, rozraduj Kościół,
Niech płynie z serc naszych Baranka pieśń!
 
5. Ty daj nam doświadczyć miłości Ojca,
Oblicze Chrystusa objawiaj nam!
 
6. Bądź nam tchnieniem życia, światła promieniem,
Przez Ciebie jaśnieje Chrystusa Krzyż! 
Kategoria: Do Ducha Świętego
C
Duchu Święty, wołam przyjdź /2x
g
Bądź jak ogień w duszy mej /2x
F
Bądź jak ogień w ciele mym /2x
F             C
Rozpal mnie
 
               g          F                        C
Wszechmogący Bóg jest pośród nas
         g          F                  C
Miłosierdzie jego wielkie jest
        g       F                 C
Okazuje drogę swoją dziś
       g    F                                  C
Dla tych, którzy chcą miłować go.
Kategoria: Do Ducha Świętego
  e           A                   D                        G
Mocą swą obdarz nas, Duchu Święty przyjdź.
     e              a7                     D                e
Światło prawdy w nas wlej, miłości tchnienie daj.
Przybądź do naszych serc i wypełnij je.
Uświęć w nas każdy dzień - Tyś naszym Bogiem jest.
 
 e                         a          D              G
Jesteś naszym Światłem, otwierasz oczy nam,
 e                  a7        D               e(h  e)
Tyś Wyzwolicielem, co zrywa więzy zła.
Tyś Pocieszycielem, ocierasz bólu łzę.
Dajesz moc wytrwania i dar jedności Twej.
Kategoria: Do Ducha Świętego
       fis                      A   E      
/Ogniu zstąp na moje serce,
             fis
Ogniu zstąp, nie pragnę
      h        cis
niczego więcej./ 2x
            D E     D  E
Duchu Ojca i Syna,
  D     E        D
we mnie oddychaj,
            fis
naucz, jak mam żyć.
Kategoria: Do Ducha Świętego
              e       D           a h
Ref. Przyjdź Duchu Święty
      C      D                 e
Napełnij serca Twych wiernych.
   e          D          a  h
I zapal w nas Swój ogień,
C          D        e
ogień Miłości Twej.
 
       e       D      G       D
1. Niech zstąpi Duch Twój
       a            h               e
Na nowo będziemy stworzeni
     e   D        G D
To Ty sam odnowisz
    a        h     e
Oblicze ziemi tej.
 
2. Nie moc, nie siła
Lecz Duch Mój na was spocznie
On sam dopełni dzieła,
Tak mówi Pan zastępów.
 
3. Pan jest Duchem,
gdzie Duch Boży tam wolność.
Będziemy Cię wielbić Panie
Na wieki wieków Amen.
w górę