Mocą swą obdarz nas

Kategoria: Do Ducha Świętego
  e           A                   D                        G
Mocą swą obdarz nas, Duchu Święty przyjdź.
     e              a7                     D                e
Światło prawdy w nas wlej, miłości tchnienie daj.
Przybądź do naszych serc i wypełnij je.
Uświęć w nas każdy dzień - Tyś naszym Bogiem jest.
 
 e                         a          D              G
Jesteś naszym Światłem, otwierasz oczy nam,
 e                  a7        D               e(h  e)
Tyś Wyzwolicielem, co zrywa więzy zła.
Tyś Pocieszycielem, ocierasz bólu łzę.
Dajesz moc wytrwania i dar jedności Twej.
w górę