Spotkania formacyjne uczestników Ruchu

Są najbardziej konkretnym świadectwem i potwierdzeniem uczestniczenia w Ruchu Światło-Życie. Odbywają się w rytmie zależnym od osób przeżywających formację.

Kapłani (zarówno rozpoczynający formację Ruchu jak i po formacji podstawowej) uczestniczą raz w miesiącu w spotkaniach kilkugodzinnych. W trakcie miesiąca, w miarę możliwości, spotykają się w rejonie na drugim spotkaniu organizowanym przez moderatora rejonowego.
 
Małżonkowie (po formacji dwóch lat pracy Kręgów Domowego Kościoła) kontynuują swoją formację w małżeństwie umacnianą comiesięcznym, trzygodzinnym spotkaniem kręgu rodzin. Zasadnicza formacja małżonków dokonuje się w rodzinie, natomiast spotkanie kręgu jest formą nadania kolejnego impulsu, kierunku tej pracy.
 
Osoby po formacji podstawowej przeżywający uczestnictwo w Ruchu indywidualnie (animatorzy, diakonia) uczestniczą w Oazach Modlitwy, mających charakter stałej formacji:
młodsi (ostatnie lata szkoły średniej, młodsi studenci) raz w miesiącu uczestniczą w Oazie Modlitwy - Szkoła Animatora podzielonej na trzy etapy (stopnie);
starsi (starsi studenci, osoby pracujące zawodowo) uczestniczą w spotkaniach Formacji Permanentnej.
 
Dodatkowo osoby ze wszystkich powyższych grup uczestniczą w spotkaniach wybranej przez siebie diakonii specjalistycznej.
 
Małżonkowie (zarówno rozpoczynający uczestnictwo w Ruchu Światło-Życie jak i po formacji podstawowej Ruchu) włączają się w formację Oazy Rodzin. Tam poprzez dwa pierwsze lata pracy w kręgach rodzin poznają duchowość małżeńską. Jest to swoisty deuterokatechumenat prowadzący do odnowy sakramentu małżeństwa.
 
Uczestnicy grup deuterokatechumenalnych i ewangelizacyjnych (dorośli, młodzież, dzieci) spotykają się w parafiach lub innych ośrodkach na spotkaniach (zwykle cotygodniowych) ku dojrzałości chrześcijańskiej.
 
Odrębną grupę stanowią osoby konsekrowane - członkowie zakonów, zgromadzeń, instytutów świeckich, stowarzyszeń życia apostolskiego - żyjący charyzmatem swojego instytutu i tam przeżywający swoją zasadniczą formację permanentną a uczestniczący w Ruchu Światło-Życie poprzez diakonię, czyli posługę na jego rzecz.
 
Żródło: http://wpraga.oaza.pl/mlodziez/mlodziez-o_nas
w górę