Duchu Święty, Boże, przyjdź

Kategoria: Do Ducha Świętego
 fis                                cis
Ref.: Duchu Święty, Boże, przyjdź,
     fis                     E
przyjdź, Duchu Światło, 
  A                       E           cis                  fis
Duchu Ogniu, przyjdź, przyjdź i rozpal nas!
 
        fis        cis     fis       cis                    fis
1. Przyjdź, Duchu Ojca, bądź naszym światłem,
   E                  A       cis               fis
Niech promienieje Twej chwały blask!
 
2. O, Świadku prawdziwy, umocnij nas,
Chcemy rozgłaszać: Zmartwychwstał Pan!
 
3. Przyjdź, Źródło Niebieskie, przyjdź, Zdroju Życia,
Bądź nam uzdrowieniem, moc sercom daj!
 
4. O, Duchu radości, rozraduj Kościół,
Niech płynie z serc naszych Baranka pieśń!
 
5. Ty daj nam doświadczyć miłości Ojca,
Oblicze Chrystusa objawiaj nam!
 
6. Bądź nam tchnieniem życia, światła promieniem,
Przez Ciebie jaśnieje Chrystusa Krzyż! 
w górę