Kategoria: Uwielbienie
G            C                   D
Chcę wywyższać Imię Twe,
chcę zaśpiewać Tobie chwałę,
Panie, dziś raduję się,
bo przyszedłeś, by mnie zbawić.
G              C                D          CD         G
Z nieba zstąpiłeś i chcesz prowadzić mnie, 
                     a               D        CD      G
na krzyżu zmarłeś, by mój zapłacić dług,
                  a           D              H                 e
z grobu wstałeś i dziś nieba Królem jesteś Ty,
e             C          D      G
chcę wywyższać Imię Twe.
Kategoria: Uwielbienie
     fis
Ref.: Chwalcie Pana niebios
Chwalcie go na cytrze
E               cis
Chwalcie Króla świata,
D         E          fis
Bo on Bogiem jest.
 
     fis 
1. Chwal duszo moja Pana mego Króla,
E                     cis          D       E      fis
Chcę chwalić Pana jak długo będę żył,
Chcę śpiewać memu Bogu póki będę istniał,
Chcę Go wysławiać,śpiewać Alleluja!
 
2. Szczęśliwy ten, któremu Pan jest pomocą,
Kto ma nadzieję w Panu Bogu swym,
W Bogu,który stworzył niebo i ziemię,
Wszystko ci żyje śpiewa Alleluja!
 
3. Pan Bóg króluję, wesel się ziemio,
Bóg twój Syjonie przez pokolenia
On dał Ci życie, On dał Ci wszystko,
Śpiewaj Mu, wysławiaj Go Alleluja!
Kategoria: Uwielbienie
               e                                             a       H
Ref. Jak cenna jest dla mnie Twoja łaska Panie.
        e                               a       D 
Do Ciebie przychodzą synowie ludzcy.
      G                                   C          G
Nasycisz ich tłuszczem, napoisz potokiem,
        e                                D         he    D
I schronią się w cieniu skrzydeł Twoich.
 
                         G
1. Łaskawość Twoja Panie sięga nieba
                D
A Twoja wierność samych obłoków
            e
Twa sprawiedliwość jak najwyższe góry
                H                    e
Wyroki Twoje jak wielka otchłań.
 
2. Albowiem w Tobie jest źródło życia
I w Twej światłości oglądamy światłość
Zachowaj łaskę swą dla tych co Cię znają
A sprawiedliwość Twą dla prawych sercem 
 
Ref.: Jak cenna...
Kategoria: Uwielbienie
E                                   cis
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony
                A               E       H
Wśród chwał, uwielbiajmy Go.
E                                     cis  
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony,
      A  H   cis H   Cis
Oddajmy Jemu cześć!
        
fis              H              E              gis   cis
On Królem jest, Jego łaska na wieki trwa,
fis          H            E          gis      A    H 
Niebo i ziemia radują się Jego Imieniem.
fis                                   A                 H
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony 
                 E   A E
Wśród chwał! 
w górę