Jak cenna jest dla mnie

Kategoria: Uwielbienie
               e                                             a       H
Ref. Jak cenna jest dla mnie Twoja łaska Panie.
        e                               a       D 
Do Ciebie przychodzą synowie ludzcy.
      G                                   C          G
Nasycisz ich tłuszczem, napoisz potokiem,
        e                                D         he    D
I schronią się w cieniu skrzydeł Twoich.
 
                         G
1. Łaskawość Twoja Panie sięga nieba
                D
A Twoja wierność samych obłoków
            e
Twa sprawiedliwość jak najwyższe góry
                H                    e
Wyroki Twoje jak wielka otchłań.
 
2. Albowiem w Tobie jest źródło życia
I w Twej światłości oglądamy światłość
Zachowaj łaskę swą dla tych co Cię znają
A sprawiedliwość Twą dla prawych sercem 
 
Ref.: Jak cenna...
w górę