Tchnij moc

Kategoria: Śpiewnik
               e        C               D           h                e
Ref.:Tchnij moc, tchnij miłość i przenikaj życie me /2x
 
          e                        a                        e 
1. Bo całym sercem swym oddaję Ci cześć,
      e                 a                     e
Bo każdą myślą swą oddaję Ci cześć
      e              A                      e                   C h
I z całej siły swej oddaję Ci cześć, o Panie mój,
               e
o Panie mój.
 
2. Bo całym sercem swym uwielbić Cię chcę,
Bo każdą myślą swą uwielbić Cię chcę
I z całej siły swej uwielbić Cię chcę, o Panie mój.
 
3. Bo całym sercem chcę odnaleźć Twą twarz,
Bo każdą myślą chcę odnaleźć Twą twarz
I z całej siły chcę odnaleźć Twą twarz, O Panie mój.
w górę