Oto ja, poślij mnie

Kategoria: Śpiewnik
         D         G         A
Ref. Oto ja, poślij mnie,
  D                     G      A
dotknij ogniem moich warg,
  D                     G          A
powiedz, Panie, czego chcesz,
     G         h        G                  A
a moją rozkoszą, będzie być posłusznym.
 
     fis                 h
1. Daj mi Twego Ducha,
            G                   A
abym mógł stać się chlebem,
fis                  h
abym stał się winem,
           G                   A
abym gasił Twe pragnienie.
 
2. Nie chcę Ci już mówić
o moich potrzebach,
Panie, Ty wiesz wszystko,
objaw mi Twe pragnienia.
w górę