Oddajmy cześć

Kategoria: Śpiewnik
  h                            e        fis         h
Oddajmy cześć wiecznemu Panu chwał.
                 e  A           D    (D7+) 
Pokłońmy się Temu, który
       D               G   A                             h
rozpostarł niebiosa i utwierdził ziemi krąg.
             e                 A                            D  (D7+) 
Jego chwała wznosi się ponad szczyty gór,
         e              G                 A               h
jego łaska nad nami jest, a niebo Jego tron.
 h                 GA    fis     h
/Bóg to nasz Pan i tylko On. /2x
w górę